tujhi-athvan

तुझी आठवण..

तुझी आठवण..
कधी आभाळ फाटून कोसळणार्या पावसा सारखी
तर कधी गवताच्या पातीवर पडणार्या दवा सारखी


कधी खळखळणार्या नदी सारखी
तर कधी मंद वाहणार्या वार्या सारखी
कधी स्वछंद उडणार्या पाखरा सारखी
तर कधी मिटलेल्या लाजाळुच्या पाना सारखी
कधी निरागस कोमल हास्या सारखी
तर कधी आसवांच्या नाजूक फुला सारखी
कधी गडगडणार्या मेघां सारखी
तर कधी भयाण शांत रात्री सारखी
तुझी आठवण..
मला स्वप्नांच्या वादळात नेते सारखी
तुझी आठवण..
माझ्या प्रत्येक श्वासाबरोबर येते सारखी…..

– अश्वीनी नवाथे

 

Image courtesy: Ajay Pake.

Advertisements

4 thoughts on “तुझी आठवण..

  1. अतिशय सुंदर, तरल, भावपूर्ण लिहिलंस.
    दोन्ही कविता अतिशय ऊत्तम !
    तू अशी लिहिती रहा……

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s